torsdag 21 september 2017

Måtte vi...
En ny dag är född.

Ligger som en liten gåva i kupade händer.

Måtte vi förvalta och använda vår gåva - den nya dagen.

Måtte vi ha liv och hälsa nog för att i afton summera vår gåva - den nya dagen.

Måtte vi känna tillfredställelse och förnöjsamhet över hur den blev - dagen.

Måtte vi...


2 kommentarer: