lördag 12 juli 2014

Walk with me in my garden...Come and walk a while with me in my garden one morning in July!


Kom och vandra en stund med mig i min trädgård en tidig julimorgon!

 
 

Hope you've enjoyed while wandering around here in both the inner and outer garden, through wooded meadow, up around the root cellar and around barns and sheds in the yard.

Wish you all the best!

Love and Smiles,
Mickan


Hoppas du har njutit medan du vandrade omkring här i både den inre och yttre trädgården, genom lövängen, upp runt jordkällaren och runt ladugård och bodar ute på gården.

Önskar dig allt gott!

Kärlek och Leenden,
Mickan