torsdag 2 september 2010

Svamplycka...

Svamplycka! Både i skogen och köket...

Årets sista?


Så var det dags igen. Kanske för sista gången i år? Igår var vi på Posten och kvitterade ut en ny leverans avelsägg.

Återigen har underbara Hönsmor Jane och hennes lika underbara blekingska höns av raserna Welsumer och Amrock värpt några ägg med tanke på en trånande hönsfarmare i Småland.

Andäktigt och varsamt har de nu placerats i "den lilla blå" och nu väntar tre veckor av pyssel, syssel, nynnande, vyssande, lullande och gullande med dessa gudabenådade och mycket efterlängtade ägg.

De mustigt bruna och prickiga Welsumeräggen är stora mjuka och helt underbara. Amrockäggen bär en mildare färg och är möjligen något mindre i storlek. I det blekingska hönshuset har hönsen på sistone varit på ett synnerligen generöst humör ty tre extra ägg har kläckts och storsint sänts till fähuset i Småland. Ja, ännu så länge är förstås äggen i sterbhuset men om allt går som planerat flyttar de om en sisådär fyra veckor ut till nämnda fähus. Fast då inte som ägg utan som små duniga kycklingbollar.

De tre bonusäggen fick inte plats i maskinens ordinarie fack varför de tre därför är placerade över de fyra raderna med vilande ägg. De tre får således en alldeles särskild och väldigt mycket manuell vändning, väckning och nattning. Men nåt ska man ju göra. O så är det sannolikt sista omgången för i år...

Gu välsigne Blekinges tappra hönor - o deras hönsmor mä!