onsdag 7 juni 2017

BARNBOKSFESTIVAL

Idag har vi haft kick-off!

I september 2018 kommer SmåBUS - Barn och Ungdomslitteratur i Småland - att vara en av värdarrangörerna för en INTERNATIONELL BARNBOKSFESTIVAL!

Det kommer bli helt fantastiskt! Barnboksförfattare, illustratörer och förlag från Belgien, Tyskland, Holland och Sverige kommer träffas i tre dygn för att ha barnens rätt till bra och kvalitativ litteratur, bilder, illustrationer mm - i fokus!

Det finns ett enormt behov av kvalitativa böcker för barn och ungdomar. Det är just det vi jobbar för!

Och "vi" är många. Representanter från så många olika håll i samhället och världen.Alla kunde givetvis inte vara med, och då Skypade vi. Exempelvis med Katrien Van der Perre som är direktör för belgiska deAuteurs.

Här bjuder jag på några sekvenser från dagens så jätteviktiga kickoff som hölls i "min" skola, Ädelfors Folkhögskola.

Det är också här på Ädelfors Folkhögskola som vi ska hålla den riktigt stora internationella BARNBOKSKONFERENSEN i September 2018!

Vi hade aldrig klarat den här dagen utan fantastiska Joke Guns insatser och engagemang! Hon är en mycket väletablerad barnboksförfattare, skrivarcoach, redaktör och översättare som även har ett Writers Residency i Björköby för författare, och ibland studenter, från hela världen.

Vill du veta mer? Googla SmåBUS!Från vänster. Patrick Leijon, Landsbygdsutvecklare Vetlanda kommun
Sölve Dahlgren, VD för BOKTUGG
Colm o Ciarnain, Direktör Kutivera Tranås
Eva Månsson, Isaberg Förlag
Johannes Koole SmåBUS
Thomas Johansson, Museichef Vetlanda kommun
Malin Eriksson, barnboksförfattare och representant för BULT
(Sveriges författarförbunds barn- och ungsomslitterära sektion.)  

Bästaste Joke!


Nu har Tina Kronblad från Ädelfors Folkhögskolas
konferensavdelning kommit för att berätta vad
anläggningen har att erbjuda deltagarna

Grupparbete om BARNBOKSFESTIVALENS mål och syfte

Eva Månsson - VD Isaberg Förlag

Thomas Johansson, Museichef och Malin Eriksson, barnboksförfattare
och representant för BULT

Lunch! 

Dessert


Joke o Johannes 

Skypar med Katrien Van der Perre, direktör de Auteurs i Belgien

Nu drar vi upp nästa delmål. Och nästa. Och nästa...
BARNBOKSFESTIVAL 19 - 21 september 2018!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar