tisdag 14 mars 2017

Tankar vid en jordkällare


Stannade till en stund vid jordkällarn på morgonrundan. Dagen var ännu inte riktigt bräckt. Ett skeende som går fortare och fortare och tidigare och tidigare för var dag. Lyckliggörande!

Står en stund vid jordkällarn och känner inget annat än vördnad. Sådant arbete med att skapa den. Alldeles nödvändigt var det emellertid att bygga en bra jordkällare. Det var gården husbondfolks säkerhet för att klara vintrarna. Jordkällarn med sin innehållandes skatt av rovor och potatis som tillsammans med hönsens ägg och kornas mjölk skulle hålla svälten från dörren.

Vilka vedermödor och umbäranden levde de inte under på de två gårdarna här i vår lilla by, för bara hundra år sedan. Och här går jag och har det helt fantastiskt ofattbart välordnat bekvämt liv, traskar lite som jag vill i fred och frihet, lugn och harmoni - och ändå kan jag ibland känna otillfredsställelse och uppgivenhet, sorg och vemod, oro och tvivel. Å andra sidan känner jag ofta stor lycka, hopp. tillit och harmoni.

Antar att det hör konstnärssjälen till - att ha ett kraftigt pendelutslag i känslornas register. Att ha tunn, närmast perforerad hud, som lätt, alltför lätt, absorberar nyanser och vibrationer. Att ha nära till gråt men även till skratt. Att ha nära till ihålighet i skapandeförmågan för att i en kommande stund få förmånen att kringgärdas av kreativitetens fantastiska flöde. 

Antar att allt detta hör Livet till.

Så låt oss leva det – Livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar