lördag 25 november 2017

Fly bort

När dagens ljus flyr bort ovan hösttrötta marker invid mossbelupna stenmurar - gör geten likaledes...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar